Aktualności

Nowy tryb dla obiektów sportowych

Z przyjemnością informujemy, że funkcjonalność systemu Reservado w wersji dla obiektów sportowych została poszerzona o możliwość dodawania kilku klientów na jedną godzinę.

Funkcjonalność jest przeznaczona m.in. dla salek fitness, zajęć grupowych, wynajmu otwartego boisk i sal gimnastycznych, rezerwacji miejsca na pływalniach, saunach, siłowniach itp.

rezerwacja kalendarz rezerwacja detale

Recepcjonista ma możliwość dodawania kolejnych osób ze wskazaniem na ile osób jest robiona rezerwacja. System rezerwacyjny zlicza ilość osób na daną godzinę i w czytelny sposób przedstawia ilość zarezerwowaną do maksymalnej ilości zdefiniowanej dla danego obiektu.


BDO

Pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony już w styczniu 2018 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami.

bdo

Pierwszym pytaniem jakie przyszło nam na myśl jest to czy zakład fryzjerski lub kosmetyczny ma obowiązek rejestracji w BDO? Odpowiedź znajduje się już w kolejnych linijkach, które informują nas o podmiotach nie podlegających wpisowi " osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych)".

Dla większości salonów komunikat ten jasno informuje o zwolnieniu z obowiązku rejestracji w BDO. Należy zwrócić uwagę na wzmiankę o odpadach niebezpiecznych. Za odpady takie uznaje się m.in. odpady medyczne, które w niektórych salonach (w szczególności medycyny estetycznej) mogą się pojawiać, wówczas podmioty te mają obowiązek rejestracji w BDO.


RODO

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 24 maja 2016 roku przyjęły nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO. Firmy działające na terenie UE, które gromadzą dane na temat osób fizycznych mają czas na wdrożenie zmian do dnia 25 maja 2018 roku.

rodo

Pod RODO podlega każdy, kto zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osób fizycznych. Za takie dane uważa się między innymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail numer pesel.

Za zdobywanie danych uważa się między innymi: kontakt mailowy z klientem (w ten sposób zdobywamy jego adres mailowy), kontakt przes komunikaty typu Messenger (imię, nazwisko), kontakt telefoniczny (nasz telefon zapamiętuje numer telefonu), kontakt osobisty (zapisanie imienia wraz z numerem telefonu klienta), umówienie się klienta z wykorzystaniem systemu do rezerwacji on-line.

Wszystkie dane, które w powyższy sposób zdobyliśmy musimy bezpiecznie przechowywać, w razie potrzeby móc łatwo usunąć lub zmienić, a na prośbę właściciela przekazać. System rezerwacji internetowych Reservado zapewnia wszystkie powyższe czynności związane z danymi chronionymi naszych klientów.

Dane te mogą być przetwarzane TYLKO za zgodą właściciela.

Dotyczy to głównie sytuacji gdy chcemy do klienta wysłać wiadomość (massenger, mail, sms), zarówno z ofertą jak i np. z przypomnieniem o wizycie lub jej potwierdzeniem. Takiej zgody potrzebujemy również, gdy chcemy do klienta zadzwonić.

W jaki sposób uzyskać zgodę od klienta?

Jest kilka możliwości uzyskania takiej zgody, najwygodniejszy sposób jest związany z systemami do rezerwacji internetowych, które same wymuszają na kliencie wyrażenie zgody. Taka zgoda jest niezbędna do dalszej obsługi rezerwacji przez system. Systemy rezerwacji online, przechowują zgody klientów, umożliwiają też w łatwy sposób na cofnięcie danej zgody. Innym sposobem jest poproszenie klienta o podpisanie papierowej zgody na przetwarzanie danych, musimy wówczas bezterminowo przechowywać te zgody. Należy pamiętać, że do danych klientów ma dostęp nie tylko osoba zarządzająca, ale również pracownicy. System rezerwacji Reservado umożliwia ograniczony dostęp pracowników do niektórych danych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych naszych klientów muszą zostać przeszkoleni w zakresie ochrony danych.

Z pełnym tekstem Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych można zapoznać się na stronach http://prawo.sejm.gov.pl.
Polska wersja dokumentu znajduje się pod tym adresem LINK

Chciałbyś zadać więcej pytań?

Prosimy skontaktuj się z naszym działem sprzedaży biuro@reservado.pl


Reservado